Medlemsavtal

Innan du kan bli medlem på Musikteori.se måste du noggrant läsa igenom och godkänna avtalet nedan.

Avtal gäller mellan dig som är medlem på Musikteori.se och Backman Produktion AB.

För att bli medlem på Musikteori.se krävs det att du godkänner avtalet som kan läsas nedan.

1. Regler att följa för dig som medlem.

I första hand gäller att man som medlem inte får bryta mot någon svensk lag. Det är ditt eget ansvar att känna till innehållet i gällande lag i Sverige.

Om vi på Musikteori.se skulle uppmärksamma att en medlem missköter sig på något sätt på Musikteori.se har Backman Produktion AB rätt att omedelbart säga upp detta avtal och radera medlemmens användarkonto. En polisanmälan kan även komma att göras om misskötseln utgör lagbrott.

Allt material som finns på Musikteori.se tillhör Backman Produktion AB. Bilder som laddas upp av medlemmar ansvarar Backman Produktion AB inte för.

Som medlem får du inte heller...

...ange felaktiga uppgifter i din användarinfo, din medlemssida "Mitt Konto" måste vara personlig. Du får inte utge dig för att vara en annan person under besöken på Musikteori.se. Du får inte heller kopiera eller använda någon annans användarinformation.

...sprida politisk propaganda eller reklam på Musikteori.se eller i övrigt använda Musikteori.se i politiskt eller kommersiellt syfte, t.ex. i forum, mejl etc.

...ladda upp material som tillhör någon annan, är pornografiskt, är rasistiskt eller är virussmittat till vår server.

...försöka göra intrång i Musikteori.se servrar. Vid upptäckta intrångsförsök gör Backman Produktion AB alltid en polisanmälan.

...missbruka de funktioner som Musikteori.se erbjuder. Är du osäker på någon funktion så kontakta gärna oss på info@musikteori.se.

...skicka s.k. "kedjebrev".

Om du under besöket på Musikteori.se gör intrång i Backman Produktion AB:s eller annans upphovsrätt kan du bli ersättningsskyldig både till upphovsrättsinnehavaren och till Backman Produktion AB för det merarbete som uppstår för Backman Produktion AB på grund av intrånget.

Backman Produktion AB är inte ägare till eller ansvariga för bilder/foton/material som medlemmar lägger ut på Musikteori.se.

2. Rättigheter du som medlem ger oss på Backman Produktion AB

Backman Produktion AB bestämmer sig för att lägga ned Musikteori.se förbehåller sig Backman Produktion AB rätten att göra detta utan att medlemarna förvarnas.

Vi har rätten att granska allt det som publiceras på Musikteori.se.

Användare som missköter sig på Musikteori.se kan vi radera utan förvarning.

3. Regler som Backman Produktion AB följer.

Backman Produktion AB rättar sig alltid efter personuppgiftslagen.

Backman Produktion AB kommer aldrig att sprida vidare den information som du som medlem anger i din användarprofil. Vi ger heller aldrig ut något lösenord till utomstående och du ansvarar själv för att ditt lösenord förblir hemligt.

För att Musikteori.se skall vara fritt från kränkningar, personliga påhopp eller hot har de anställda på Backman Produktion AB full tillgång till allt det som publiceras av användare för att anmälningar skall kunna behandlas.

Blir vi kontaktade av en person som har en upphovsrättsskyddad bild på Musikteori.se och där personen i fråga vill att bilden skall tas bort kommer vi att göra detta omedelbart.

4. Tjänstens tillgänglighet

Musikteori.se är en gratis tjänst. Backman Produktion AB kan inte garantera tjänstens tillgänglighet vid exempelvis driftstörningar, större uppdateringar eller dylikt.

Vid frågor rörande användaravtalet ber vi dig kontakta oss på info@musikteori.se