Anv: musikpo

Medlem
Inlägg: 2

Publicerad: 2012-01-28 kl. 09:24

Tonarter

I kapitlet om tonarter så belyser musikteori.se kvintcirkeln. Jag har funnit att det är så många användningsområden för kvintcirkeln att jag lär ut den bilden med hjälp av ramsorna. Eleverna kan massor av svar utifrån kvintcirkelt ex vis ge dem alla = tre ord tre korsförtecken. Jag brukar lära dem att skära ut en "tårtbit" = tonart och där inne hittar de ackorden till 9 av 10 låtar som de lyssnar på samt ackorden till dagens "vampbaserade" musik. Det blir en AHA upplevelse och är också användbart när de ska ta ut ackord eller göra egna låtar. Det är ju så att man utan att rodna kan säga till eleverna som ska göra en visa eller låt - sjung en melodi gör en text och jag kan garantera att ackorden du ska använda för att kompa dig ryms i en tårtbit. Ens k streetsmart kandidat kom på att Ge Dem Alla en Blå Fisk (eller vad man väljer) även fungerar på "Frosten bestal - sidan" om man fortsätter och läser G D A E B F men då vet att lägga till b. Ni på musikteori som är så duktiga kan kanske lägga till en interaktiv Tårtbit och lite vanliga vamper att jobba med och utveckla den sidan med att ge exempel på låtar som gör eleverna extra taggade. Adeles nya Someone like you, Stronger är bra "vampiga" aktuella exempel.
PerOlof Johansson musikkonditor

Anv: Klas

Administratör
Inlägg: 45

Inlgg nr: 1 Publicerad: 2012-01-30 kl. 12:30

Bra metod med "tårtbiten"! Detta kommer jag att använda när vi kommer till kapitlet "Ackordföljder". Det blir en bra och grafisk bild över hur man oftast tänker när man skriver låtar!

Vi tackar och tar emot!

Allt gott!

Klas