Anv: Essade

Medlem
Inlägg: 1

Publicerad: 2013-03-02 kl. 19:13

Förtecken inom parentes

I vissa notskrifter finner man förtecken, sänkning b, eller höjning # inom
parentes i efterkommande takt. Vad betyder detta (dvs gäller föregående tecken
eller är det återställt)? Och varför använder man denna metod - den kan ju
tyckas rätt onödig - eller. . .?

Anv: Klas

Administratör
Inlägg: 45

Inlgg nr: 1 Publicerad: 2013-03-17 kl. 13:25

Tja - så vitt jag vet - så handlar det om att man i takten efter ett tillfälligt förtecken, påminner om vilken höjning eller sänkning tonen hade i tonarten.

Det är att betrakta som en påminnelse helt enkelt.