Anv: Paolo Savo

Medlem
Inlägg: 10

Publicerad: 2014-08-03 kl. 16:11

Blanda förtecken

I kapitel "Durskalan" nämns mycket riktigt att man inte blandar fasta förtecken (# resp b). Det är dock inte regeln utan konsekvensen av den egentliga regeln.

Den svarta tangenten ersätter en vit tangent. På vilket sätt? Genom höjning eller sänkning?
DET styr om det blir # eller b, sen att konsekvensen blir att att det inte blir en blandning är en annan femma.
Dessutom har vi tillfälliga förtecken, och där tar man ju ingen hänsyn till blandningar utan där gäller samma (grund-)regel; vilken ton ändras?

När jag förklarar det där med kors och ben brukar jag utgå från grundregeln (vilken ton byts ut och på vilket sätt: uppåt eller neråt).

Har inte hunnit lusläsa igenom alla kapitel, men ser inget om tempererad stämning. Kan vara intressant för att lite "djupare" förklara skillnaden mellan Giss och Ass.
Dessa är ju i den temperarade stämningen lika eftersom de är en kompromiss. Som jag en gång fick det förklarat ligger det egentliga Gisset något lägre och det egentliga Asset något högre. Detta innebar att man inte kunde spela "Gubben Noak" och utgå från valfri tangent på klaviaturen...
Nån som har bättre kläm på detta får gärna förtydliga.


En lustig grej jag lagt märke till. För vilken ton läggs ett "nytt" #-tecknet om man följer kvintcirkeln? Jo, septiman. G=Fiss, D=Ciss, A=Giss etc...
Och motsvarande för b-tonarter är kvarten på grundtonen: F=Bb, Bb=Eb, Eb=Ab etc.

Anv: Paolo Savo

Medlem
Inlägg: 10

Inlgg nr: 1 Publicerad: 2014-08-06 kl. 16:11

Kan lägga till en sak:

I Ciss-dur ingår tonen som i normala fall heter C. I detta fall heter den dock Biss (eller Hiss) beroende på att det är tonen B (H) som höjs ett halvt tonsteg.
I samma tonart förekommer såväl tangenterna för F och Fiss. F-tangenten kallas då för Eiss och Fiss som sig bör för Fiss.
Ciss-durs skala innehåller tonerna:
Ciss, Diss, Eiss, Fiss, Giss, Aiss och Biss.
Således kan ju en vit tangent ersättas av en annan vit tangent.

Ciss-dur finns inte med i kvintcirkeln. Den innehåller dock samma tonmaterial, dvs samma tangenter/band (på t ex ett piano eller en gitarr) som Dess-dur.

Fiss-dur är med i kvintcirkeln. Och där har vi tonen E som höjs till Eiss (och som spelas på samma tangent som F).

Ett sätt att bekräfta detta är att titta på C-dursskalan på ett piano. Flytta upp alla toner ett halvt tonsteg så ser man vilka som "byts ut":
C blir Ciss = svart tangent
D blir Diss = svart
E blir Eiss = vit
F blir Fiss = svart
G blir Giss = svart
A blir Aiss = vit
B (H) blir Biss (Hiss) = vit

varför skriver jag B (H). Jo för att pga av ett tysks munk skriv-/läsfel blev "b" ett "h". I Sverige har vi följt den tyska skolan och importerat det felet, den anglikanska "korrekta" tar dock mer och mer över.
Alfabetet är ju ABC... och ej AHC...


Anv: Kenneth H

Medlem
Inlägg: 1

Inlgg nr: 2 Publicerad: 2014-09-19 kl. 20:57

Det där med att en munk skrivit fel har jag också nämnt för elever men det är nog dessvärre en myt. (Även om den är rolig). Det mer troliga är boktryckarkonsten som valde att skilja på mjukt B (Molle) och hårt B (Durum) genom att använda ett kantigt h för durum och b för molle.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ton_(ljud)#Historik_och_exempel_p.C3.A5_k.C3.A4llor


Anv: Klas

Administratör
Inlägg: 45

Inlgg nr: 3 Publicerad: 2014-10-06 kl. 15:15

Hej Paolo!
Till att börja med vill jag och Jörgen tacka så oerhört mycket för dina inlägg här på forumet! Verkligen härligt att du läser och tycker till om texterna! Vi jobbar båda med annat och har hemsidan som ett sidoprojekt och därav finns det inte alltid tid att uppdatera sidan så mycket och ofta som man vill och borde...

Nu har jag dock läst detta inlägg och gjort "rättningar" utifrån dina kommentarer gällande durskalan. Jag har ändrat i texten från och med rubriken "Vi bygger skalan A-dur". Läs gärna och tyck till!

Gällande Ciss-dur så såg vi en pedagogisk poäng i att låta b-tonarterna och kors-tonarterna mötas klockan 6 i kvintcirkeln. Detta för att det ger en (i vårt tycke) tydlig bild av "cirkel-tänket". Vi tänker att sidans nivå ligger på en sådan teoretisk nivå att det "räcker" - även då det finns mer att tillägga för den intresserade eleven.

Här kommer alltså musiklärarens handledning in i bilden - om det finns elever som vill förstå mer... Jag tror även att denna handledning gäller när det ska förklaras gällande tonen E-iss i Fiss-dur.

Temperering har vi också "valt bort" - för att inte röra till det i onödan.

Gällande B eller H så har vi konsekvent använt B - och då utan vidare kommentarer.

Återigen. Tack och på återhörande här på forumet.

Klas Backman