Anv: P€T€R

Medlem
Inlägg: 2

Publicerad: 2014-12-13 kl. 21:21

Betoning?

Jag har läst kapitel 3 och undrar vad som menas med betoning? Är det när man slår lite hårdare så att tonen låter mer (högre volym)?

Vad händer om en takt inleds med två åttondelsnoter och taktarten är 4/4. Blir båda noterna betonade eller bara den första?

Anv: Klas

Administratör
Inlägg: 45

Inlgg nr: 1 Publicerad: 2015-02-19 kl. 10:55

Hej!

Bra fråga tycker jag!

Det man kan säga generellt som svar på den första frågan är ja - den spelas lite hårdare - med högre volym. Dock är ju det ingen "sanning" som man ska ta allt för allvarligt.

Den generella betoningen i en tretakt är EN två tre, EN två tre.

ock är ju musik inte knutet till regler på det sättet. Man skulle såklart kunna lägga betoningen på tvåan eller trean också. Man kanske hoppar över betningarna helt... Om det är "bra" kan ju bara bedömas av den som spelar och den som lyssnar - smaken är ju så att säga fri.

Den generella regeln är betoning på 1:an i en takt - sen är man alltid fri att skapa fritt utifrån detta.

Och jag tänker att det kanske också svarar på din andra fråga.

Svaret blir: Det beror på...

Om man tycker det är snyggt - så kanske man gör det. Det är helt upp till den som spelar hur man tolkar den not som står.

Musik är inte "det som står på pappret i noter". Det är bara en beskrivning. Musiken uppstår först när någon spelar.

Hoppas det svarar lite på din fråga och inte blev allt för flummigt...

Hare bra och kör hårt!

Klas