Gehörsövningar

Här kan du öva ditt gehör i en mängd olika övningar. "Melodidiktaten", "Rytmdiktakten" och "Korta stycken" har alla inräkning med två slag. Klicka på den gröna "playknappen" för att lyssna på exemplet. När du tror att du löst övningen så klicka på frågetecknet för att få fram facit.

Här till höger kan du öva ditt intervall-gehör.

Melodidiktat - 2 takter

Grön nivå

Gul nivå

Röd nivå

Rytmdiktat

Grön nivå

Gul nivå

Röd nivå

Korta Stycken - Piano

Grön nivå

Gul nivå

Röd nivå

Intervall:

Prim

Liten Sekund

Stor Sekund

Liten Ters

Stor Ters

Ren Kvart

Överstigande Kvart

Ren Kvint

Liten Sext

Stor Sext

Liten Septim

Stor Septim

Ren Oktav


Alla Intervall!