Quiz - 10 i Topp

Bästa Quiz februari - 10 frågor

Sarah Gustavsson, 100%, 1064 poäng

3 svarsalt. 1 min 34 sek

10 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden, Taktarter, Durskalan, Tonarter, Transponering, Mollskalor, Andra skalor, Form, Intervall,

Karin Hulling, 100%, 123 poäng

3 svarsalt. 2 min 43 sek

2 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden,

Gudrun Rosén, 100%, 64 poäng

3 svarsalt. 2 min 36 sek

1 Kategori: Durskalan,

Gudrun Rosén, 100%, 45 poäng

3 svarsalt. 3 min 44 sek

1 Kategori: Tonarter,

Sarah Gustavsson, 90%, 720 poäng

5 svarsalt. 2 min 30 sek

10 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden, Taktarter, Durskalan, Tonarter, Transponering, Mollskalor, Andra skalor, Form, Intervall,

Emmanoordahl, 90%, 443 poäng

3 svarsalt. 2 min 2 sek

6 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden, Taktarter, Durskalan, Mollskalor, Intervall,

Karin Hulling, 90%, 35 poäng

3 svarsalt. 17 min 18 sek

4 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden, Taktarter, Durskalan,

Karin Hulling, 90%, 6 poäng

3 svarsalt. 25 min 3 sek

1 Kategori: Musikteorins grunder,

Lena Fröberg, 80%, 50 poäng

3 svarsalt. 2 min 39 sek

1 Kategori: Musikteorins grunder,

Gudrun Rosén, 80%, 35 poäng

3 svarsalt. 3 min 49 sek

1 Kategori: Tonarter,

10 frågor - 15 frågor - 20 frågor