Quiz - 10 i Topp

Bästa Quiz december - 20 frågor

megakicker, 95%, 230 poäng

5 svarsalt. 8 min 15 sek

10 Kategorier: Musikteorins grunder, Notvärden, Taktarter, Durskalan, Tonarter, Transponering, Mollskalor, Andra skalor, Form, Intervall,

Bengt Svensson, 85%, 57 poäng

5 svarsalt. 7 min 28 sek

1 Kategori: Notvärden,

10 frågor - 15 frågor - 20 frågor