Intervall

Ett intervall är helt enkelt avståndet mellan två toner. Vi börjar med att utgå från stamtonerna C, D, E, F, G, A, B, C, något som vi känner igen som C-dur skala.

C är 1:a tonen i skalan och om vi går till D, som är 2:a tonen i skalan så får vi ett intervall som kallas för en sekund (2).

Intervallet från C till G blir då 1:a tonen i skalan till 5:e tonen i skalan och kallas för en kvint (5).

De grundläggande intervall som finns är prim, sekund, ters, kvart, kvint, sext, septim och oktav.


Rena intervall och stora och små intervall

Men för att komplicera det hela ytterligare så finns det två grupper av intervall. Stora och små intervall samt rena intervall. De rena intervallen är prim (förkortas R1), kvart (R4), kvint (R5) och oktav (R8). De intervall som kan vara både stora och små är sekund (förkortas L2, S2), ters (L3, S3), sext (L6, S6) och septim (L7, S7). De intervall som kan göras både stora och små är stora i utgångsläget från stamtonerna. De görs små genom att sänka tonen till den svarta tangenten under stamtonen - exempelvis görs den Stora Sexten C - A liten genom att sänka tonen A och intervallet blir då C - Ab.

I tabellen nedan så kan du se alla intervall och hur många halva tonsteg de har.

Intervall

Halva tonsteg

Ren Prim

0

Liten Sekund

1

Stor Sekund

2

Liten Ters

3

Stor Ters

4

Ren Kvart

5

Överstigande kvart

6

Ren Kvint

7

Liten Sext

8

Stor Sext

9

Liten Septim

10

Stor Septim

11

Ren Oktav

12

Räkna halva tonsteg

I exemplet till höger så ser vi ett intervall mellan C och E. För att ta reda på vad det är för ett intervall så räknar vi först hur många tonsteg det blir. C, D, E blir tre tonsteg, så då är det en ters, men är den stor eller liten? För att ta reda på det så räknar vi de halva tonstegen, C-C#, C#-D, D-D#, D#-E är lika med fyra halva tonsteg vilket betyder att det är en stor ters (S3).

Samma teknik använder man när man ska räkna ut intevall i notskrift. I exemplet till höger har vi tonerna E och D. Om vi då tänker att E är tonplats nummer ett så räknar vi på linjerna och finner att D får tonplats nummer sju - alltså en septim.

Men är septiman stor eller liten? Ett bra sätt är att återgå till pianot och räkna hur många halva tonsteg det är mellan E och D.

Överstigande Kvart - Djävulens intervall

Ett av intervallen skiljer sig från de övriga och det är den Överstigande Kvarten. Eftersom intervallet Kvart är ett rent intervall så har man valt att kalla den ton som är mellan Kvarten och Kvinten (tonen F# om man utgår från C) för överstigande. Intervallet Ö4 är det intervall som klingar mest "illa" och man har därför i gamla tiders kyrkomusik kallat det för Djävulens Intervall - ett intervall som var förbjudet att använda i kyrkans musik. Förutom Överstigande Kvart och Djävulens Intervall så kallas också intervallet för Tritonus. Intervallet Tritonus är också det enda intervall som är "symetriskt" på så sätt att intervallet C - F# är en Tritonus och det är också intervallet F# - C.

Melodier till stigande intervall

För att kunna höra vad det är för ett intervall så kan du antingen försöka räkna skaltonsteg, om du hör ett C följt av ett G så räknar du 1, 2, 3, 4, 5 i huvudet. Det andra alternativet är att tänka på olika melodier t ex.

Ren Prim (0 halva tonsteg):

Samma ton i följd kanske inte behöver någon tillhörande melodi...

Liten Sekund (1 halvt tonsteg):

Ledmotivet till filmen "Hajen" (Jaws 1975) - John Williams


Stor Sekund (2 halva tonsteg):

Barnsången "Spanien" - Trad.
Början på en vanlig durskala.


Liten Ters (3 halva tonsteg):

"Uti vår hage" - Hugo Alfvén
"Axel F" (Ledmotivet till filmen "Snuten i Hollywood") - Harold Faltermeyer 1987


Stor Ters (4 halva tonsteg):

"Gubben Noa" - C.M. Bellman
"Kalla den änglamarken" - Evert Taube


Ren Kvart (5 halva tonsteg):

"Amazing grace" - John Newton 1772
"Vi går över dagstänkta berg" - Edwin Ericson


Överstigande Kvart (6 halva tonsteg):

"Maria" från musikalen "West Side Story" - Leonard Bernstein/Stephen Sondheim 1957


Ren Kvint (7 halva tonsteg):

"Blinka lilla stjärna" - Mr. Bouin
"Bä bä vita lamm" - Alice Tegnér


Liten Sext (8 halva tonsteg):

"Apans sång" från Disneyfilmen "Djungelboken" - Robert B. Sherman 1967

Stor Sext (9 halva tonsteg):

"Det strålar en stjärna" - Ruben Liljefors
"Go west" (framförd av Village People och Pet Shop Boys) - Jacques Morali/Henri Belolo/Victor Willis 1979
"Nu tändas" - Emmy Köhler 1898


Liten Septima (10 halva tonsteg):

"The winner takes it all" - Benny Andersson/Björn Ulvaeus 1980
"There's a place for us" från musikalen "West side story" - Leonard Bernstein/Stephen Sondheim 1957


Stor Septima (11 halva tonsteg):

"Somewhere over the rainbow" från filmen "Wizard of OZ" - Harold Arlen 1939. Intervallet uppstår mellan mellan stavelserna Some where Ov er...


Ren Oktav (12 halva tonsteg):

"Somewhere over the rainbow" från filmen "Wizard of OZ" - Harold Arlen 1939. Intervallet uppstår här mellan stavelserna Some where...


Övningar

Vilka intervall är det mellan tonerna i övningarna nedan. Klicka på frågetecknet för att få det rätta svaret.