Transponering

Att transponera betyder att man tar musik och flyttar den till en annan tonart. Det som måste flyttas är då tonarten, ackorden och melodin. Melodin flyttas antingen upp eller ner. Orsaken till varför man ibland måste transponera musik är exempelvis om en sångerska vill sjunga en låt i ett högre eller kanske ett lägre tonläge. En annat situation kan vara om man spelar i en ensemble där det finns instrument som har lättare att spela i vissa tonarter än andra – en Bb-Trumpet spelar exempelvis oftast hellre låtar i Bb-dur än i B-dur. En gitarrist kanske hellre spelar i E-dur än i F#-dur.

Tre steg att minnas och använda

Viktigt att tänka på när man transponerar är att transponera alla musikens delar lika mycket och se till att göra det i hela stycket. För att transponera en notbild så måste man till en början komma ihåg tre saker:

1. Transponera tonarten

Se till att de fasta förtecknen byts från originaltonarten till den nya tonarten. När det är klart så är mycket av jobbet gjort. I exemplet på bilden här till höger så transponerar vi från G-dur till F-dur. Det första vi gör är alltså att ändra de fasta förtecknen.

2. Transponera melodin/tonerna

Se till att flytta alla noter upp eller ner lika mycket. Har du bytt de fasta förtecknen till den nya tonarten så kommer det att stämma. Ett knep är att hitta en not som ligger på originaltonartens grundton – ta den tonen och flytta så att den kommer till den nya tonartens grundton. Räkna hur många steg det blir och flytta hela melodin lika mycket.

Ta också beslutet om noterna ska flyttas ner till den nya tonarten eller upp till den nya tonarten. I vissa fall är det uppenbart – exempelvis om man som i exemplet ska transponera från G till F. Då vill man vanligtvis sänka musiken och flyttar därför ner noterna.

3. Transponera ackorden

Om notbilden innehåller ackord så måste också dessa transponeras.

Upp eller ner?

Svårare blir det dock om man exempelvis vill transponera så långt som från G till C. Tonarterna ligger så långt ifrån varandra i register, så här måste man ta ställning till om man vill transponera för att sänka eller för att höja.

Övning

Försök att transponera nedanstående exempel. Klicka på frågetecknet när du är klar.

Övning 1 - Transponera från C till E:
Övning 2 - Transponera från F till D:

Övning 3 - Transponera från G till Eb:

Övning 4 - Transponera från A till Bb:

Kvintcirkeln – en hjälp när du transponerar

Att använda sig av kvintcirkeln när du transponerar fungerar jättebra. Med hjälp av den kan du enkelt transponera tonarten och ackorden. Hitta originaltonarten i cirkeln, se hur många steg till höger eller till vänster som den nya tonarten ligger. Flytta alla ackord lika många steg.

Vi säger att vi vill transponera nedanstående exempel från Eb-dur till C-dur. C-dur ligger tre steg till höger om Eb-dur i kvintcirkeln. Ta varje ackord i exemplet och byt mot det ackord som ligger på samma plats tre steg till höger.