Quiz

Här nedan kan du klicka för att snabbt komma till Quiz över innehållet i undervisningskapitlen. Alla Quiz nedan innehåller 15 frågor och har 5 svarsalternativ per fråga. Vill du själv ställa in ditt Quiz kan du göra det i rutan till höger!

Antal frågor:

Svarsalternativ:

Frågekategorier:

Musikteorins grunder

Notvärden

Taktarter

Durskalan

Tonarter

Transponering

Mollskalor

Andra skalor

Form

Intervall


Alla Kategorier!